top of page

PUNE

7th - 8th - 9th April 2023

AADITYA KULSHRESHTH | ABHISHEK KUMAR | ASHISH SHAKYA | BISWA KALYAN RATH | GURLEEN PANNU | JOEL DSOUZA |

KUMAR VARUN | RAHUL DUA | RAUNAQ RAJANI | ROHAN JOSHI | SAMAY RAINA | SAPAN VERMA | SEJAL BHAT | SUMAIRA SHAIKH | SUMIT SOURAV | UROOJ ASHFAQ | VAIBHAV SETHIA | VIVEK DESAI | ZAKIR KHAN

bottom of page